Informatie


    Aanvraagformulier

    Varkens

    Divers

    Mest

    Premies & subsidies

    Voedselveiligheid

    Rundvee

    Milieuwetgeving

    Privacy

Aanvraagformulier > ...
Aanvraag wijziging van rundveebezetting
  Aanvraag wijziging van rundveebezetting.doc
Gepost op 24/01/2013

wijzigen van percelen
  wijzigen van percelen.pdf
Gepost op 10/03/2011

Aanvraag wijziging van rundveebezetting
  Aanvraag wijziging van rundveebezetting.doc
Gepost op 21/01/2011

formulier wijzigingen groenbedekking
  formulier wijzigingen groenbedekking.pdf
Gepost op 20/10/2010

Formulier V1
FORMULIER V1 DEFINITIEVE OVERDRACHT VAN TOESLAGRECHTEN ZONDER GELIJKTIJDIGE VERKOOP VAN GROND.
  V1 overdracht mtr rechten zonder grond.pdf
Gepost op 5/02/2010

Aanvraag zoogkoeienquotum
AANVRAAG TOT HERZIENING VAN HET ZOOGKOEIENQUOTUM VOOR JONGE STARTENDE LANDBOUWERS - CAMPAGNE 2010
  aanvraag zoogkoeienquotum reserve.pdf
Gepost op 5/02/2010

Overdracht ven premierechten
OVERDRACHT VAN PREMIRECHTEN VOOR ZOOGKOEIEN ZONDER EEN VOLLEDIGE BEDRIJFSOVERNAME - CAMPAGNE 2010.
  overdracht zoogkoeien deels.pdf
Gepost op 5/02/2010

STAALNAMES RUWVOEDERS PER KLANT
  Formulier per klant RVO.DOC
Gepost op 17/02/2009

STAALNAMES RUWVOEDERS MEERDERE KLANTEN
  Formulier meerdere klanten RVO.DOC
Gepost op 17/02/2009

AANVRAAG BEDRIJFSONTWIKKELING NA BEWEZEN MESTVERWERKING
  Aanvraag bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking.doc
Gepost op 2/02/2009

OVERDRACHT MELKQUOTUM
  mobiliteitsformulier.doc
Gepost op 17/11/2008

OVERDRACHT PERCELEN
  bijlage_mobiliteitsformulier_lijst_percelen.doc
Gepost op 17/11/2008

QUOTUMLEVERINGEN VRIJMAKEN
  aanvraag_quotum_leveringen_vrijmaken.doc
Gepost op 17/11/2008

aanvraag tot terugbetaling accijnzen
  aanvraag tot terugbetaling accijnzen.doc
Gepost op 21/11/2006

berekening accijnzen
  berekening accijnzen.doc
Gepost op 21/11/2006

aanvraag volmacht accijnzen
  aanvraag volmacht accijnzen.doc
Gepost op 21/11/2006