Informatie


    Aanvraagformulier

    Varkens

    Divers

    Mest

    Premies & subsidies

    Voedselveiligheid

    Rundvee

    Milieuwetgeving

    Privacy

Divers > ...
Verzamelaanvraag - wijziging vergroening vanaf 2018
  Nieuw vergroening vanaf 2018.docx
Gepost op 15/01/2018

Eetbakken te koop
EETBAKKEN VOOR BIGGEN TE KOOP, TYPE DEVOS VAN 2007, MET AAN BEIDE ZIJDE VAN DE EETBAK NIPEL VOOR DRINKEN. PRIJS OVEREEN TE KOMEN. CONTACTEREN OP GSM 0485/39.00.28
  
Gepost op 17/06/2016

Kilometerheffing tractoren
HET DECREET KILOMETERHEFFING VAN 3 JULI 2015 VOORZIET EEN VRIJSTELLINGEN VOOR: VOERTUIGEN DIE DE AARD HEBBEN VAN EEN LANDBOUW-, TUINBOUW- OF BOSBOUWVOERTUIG, DIE SLECHTS IN BEPERKTE MATE WORDEN GEBRUIKT OP DE OPENBARE WEG IN BELGIË EN DIE UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT VOOR LANDBOUW, TUINBOUW, VISTEELT EN BOSBOUWWERKZAAMHEDEN.
  
Gepost op 10/03/2016

Te koop: Ki materiaal + materiaal kraamstal - 10/02/2015
• RVS WARMWATERBAD 28 LITER • BEWAARBOX SPERMA • SEALMACHINE KI • 8X BIGGENBLAZERS • NIEUWE TRESPA DROOGVOERBAK VOOR BIGGEN (70 X30) • GIETIJZERE ROOSTERS VOOR BIGGENBATTERIJ OF KRAAMHOK ZIE FOTO’S IN DOCUMENT IN BIJLAGE VOOR MEER INFO TEL: 0495/28.13.88
  Te Koop - Ki materiaal en materiaal kraamstal.docx
Gepost op 10/02/2015

Aankoop melkquotum via het quotumfonds
  Aankoop melkquotum.doc
Gepost op 7/10/2013

Trekking wedstrijd beurs
  Trekking wedstrijd beurs.pdf
Gepost op 24/01/2013

TE KOOP VOEDERSILO
TE KOOP: VOEDERSILO 5 TON MELSELE VERHELST ERIK 0474/32 27 50
  
Gepost op 12/11/2012

Prins van Monaco eet vis die gekweekt is in Kortrijk
DEZE VIS IS HET GEHELE TRAJECT MET PELLETS VAN LAMBERS-SEGHERS GEVOEDERD
  krantenartikel.pdf
Gepost op 26/10/2012

familie Vermeulen
  familie Vermeulen.pdf
Gepost op 22/10/2012

Te koop Beer
  Te koop Beer.doc
Gepost op 6/08/2012

VLM - vergoeding beheerovereenkomsten
  VLM - vergoeding beheerovereenkomsten.doc
Gepost op 20/07/2012

Minister Schauvliege- Europees Nitraatcomité keurt derogatie voor vlaamse lanbouw goed
  Europees Nitraatcomité keurt derogatie goed.pdf
Gepost op 19/05/2011

Persbericht derogatie
  Persbericht_derogatie.pdf
Gepost op 19/05/2011

MTR - controle op de bedrijfstoeslag - belangrijke bevindingen 2010
  controle op de bedrijfstoeslag.doc
Gepost op 4/04/2011

MTR- uitbetaling zoogkoeienpremie en speciale toeslagrechten - campagne 2010
  uitbet.saldo zoogkoeienpremie.doc
Gepost op 4/04/2011

derogatie- aanvraag
  derogatie- aanvraag.doc
Gepost op 10/03/2011

Persbericht Mestbank - rundveegegevens 2010 op MIL
  Persbericht Mestbank - rundveegegevens 2010 op MIL.DOC
Gepost op 21/01/2011

persbericht wijziging VLIF-besluit definitief goedgekeurd
  persbericht wijziging VLIF-besluit definitief goedgekeurd.doc
Gepost op 29/12/2010

Toelichting erkenning grensoverschrijdend veeteeltbedrijf
  Toelichting erkenning grensoverschrijdend veeteeltbedrijf.pdf
Gepost op 10/12/2010

toelichting bij de aangifte diervoeders (2)
  toelichting bij de aangifte diervoeders (2).pdf
Gepost op 2/12/2010

Afschrift_Aangifte_van_diervoeders
  Afschrift_Aangifte_van_diervoeders.doc
Gepost op 2/12/2010

Mestbank - jaarlijkse aangifte
  Mestbank - jaarlijkse aangifte.doc
Gepost op 2/12/2010

MTR - Uitbetaling saldo bedrijfstoeslag 2010 e-loket dossiers
  MTR - Uitbetaling saldo bedrijfstoeslag 2010 e-loket dossiers.doc
Gepost op 2/12/2010

Persbericht bedrag voorschot slachtpremie kalveren campagne 2010
  Persbericht bedrag voorschot slachtpremie kalveren campagne 2010.doc
Gepost op 2/12/2010

MTR - Mailing gewijzigde referentiepercelen - campagne 2010
  MTR - Mailing gewijzigde referentiepercelen - campagne 2010.doc
Gepost op 26/11/2010

MTR - Naleving van de teeltrotatie voor aardappelen vanaf 2011
  MTR - Naleving van de teeltrotatie voor aardappelen vanaf 2011.doc
Gepost op 26/11/2010

VMM - verklaring op erewoord
  VMM - verklaring op erewoord.doc
Gepost op 12/11/2010

MTR - controle randvoorwaarden - niet-nalevingen
  MTR - controle randvoorwaarden - niet-nalevingen.doc
Gepost op 8/11/2010

randvoorwaarden-checklist
  randvoorwaarden-checklist.doc
Gepost op 8/11/2010

persbericht
  persbericht.doc
Gepost op 18/10/2010

nitraatresiduwaarden voor 2010
  nitraatresiduwaarden voor 2010.doc
Gepost op 18/10/2010

Presentatie: een nestkast voor een slechtvalk
(DE PRESENTATIE KAN GEOPEND WORDEN, EVEN GEDULD HEBBEN)
  Een nestkast voor een slechtvalk.pps
Gepost op 5/02/2010

Presentatie Riccy Focke vergadering 15-12-2009
  SterkblijveninCrisis.pdf
Gepost op 18/12/2009

Presentatie Geert Rombouts vergadering 15-12-2009
(DE PRESENTATIE KAN GEOPEND WORDEN)
  lambers 2009.pps
Gepost op 18/12/2009

REGELING OVERBRUGGINGSKREDIETEN VOOR JONGE BOEREN
  Regeling overbruggingskredieten voor jonge boeren.doc
Gepost op 15/06/2009

SELKO pH - VOOR VEILIG DRINKWATER VOOR VARKENS EN KUIKENS
AANVRAAGFORMULIER DAT SAMEN MET DE DOOR U GENOMEN STALEN MOET OPGESTUURD WORDEN AAN ONS.
  Selko pH onderzoeksformulier.doc
Gepost op 15/06/2009

SELKO pH - VOOR VEILIG DRINKWATER VOOR VARKENS EN KUIKENS
INDIEN U EEN ANALYSE WENST VAN HET DRINKWATER VAN UW VARKENS EN/OF PLUIMVEE, STAAT IN DIT DOCUMENT BESCHREVEN HOE U TEWERK MOET GAAN.
  Selko pH waar & hoe.doc
Gepost op 15/06/2009

AANDACHTSPUNTEN AUTONOOM BEHEER
  toelichting_autonome_beheer.pdf
Gepost op 4/05/2009

AANDACHTSPUNTEN AUTONOOM BEHEER
  Voorwaarden voor het autonome beheer.doc
Gepost op 4/05/2009

WINNAARS TOMBOLA
EEN OVERZICHT VAN DE WINNAARS VAN ONZE MAANDELIJKSE TOMBOLA.
  WINNAARS TOMBOLA.doc
Gepost op 29/04/2009

DEFINITIEVE OMZETTING BRAAKLEGGINGSTOESLAGRECHTEN
  Definitieve omzetting braakleggingstoeslagrechten.doc
Gepost op 2/02/2009

BIJLAGE BIJ DE LANDBOUW EN ENERGIE-BROCHURE
  toelichting bij de brochure-landbouw en energie.doc
Gepost op 15/02/2007

NIEUWE BROCHURE - LANDBOUW EN ALTERNATIEVE ENERGIE
  landbouw_en_energie.pdf
Gepost op 15/02/2007

achtergrond actieplan jonge landbouwers
  jongeren achtergronddocument actieplan.pdf
Gepost op 22/11/2006

Actieplan jonge landbouwers
  jongeren actieplan landbouw.pdf
Gepost op 22/11/2006

VISKORREL 130
  promofolder viskorrel.doc
Gepost op 15/03/2006

STRUISVOGELKWEKERS ZIJN UITSTERVEND RAS
  STRUISVOGELKWEKERS.DOC
Gepost op 10/01/2006

BEDRAGE AAN HET BEGROTINGSFONDS
  BIJDRAGE AAN HET BEGROTINGSFONDS.DOC
Gepost op 30/11/2005

Emissie arme stallen
LIJST VAN STALSYSTEMEN VOOR AMMONIAKEMISSIEREDUCTIE.
  emissiearmestallen.pdf
Gepost op 4/01/2005

Stopzetting
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 20 APRIL 2001 TOT REGELING VAN DE VRIJWILLIGE, VOLLEDIGE EN DEFINITIEVE STOPZETTING VAN DE PRODUCTIE VAN ALLE DIERLIJKE MEST, AFKOMSTIG VAN VARKENS (B.S., 28 APRIL 2001), GEWIJZIGD BIJ BESL. VL. REG. 24 MEI 2002 (B.S.,31 MEI 2002)
  stopzetting.pdf
Gepost op 4/01/2005