Informatie


    Aanvraagformulier

    Varkens

    Divers

    Mest

    Premies & subsidies

    Voedselveiligheid

    Rundvee

    Milieuwetgeving

    Privacy

Premies & subsidies > ...
Verzamelaanvraag 2018 - wijzigingen vergroening
  brochure_vergroeningsmaatregelen-versie_12022018.pdf
Gepost op 14/06/2018

GLB - Bijkomende uitbetalingen – campagne 2017
  GLB - Bijkomende uitbetalingen – campagne 2017.docx
Gepost op 19/01/2018

Oogsten van EAG braakliggend land en groenbedekker
  GLB - Oogsten van EAG braakliggend land en groenbedekker.docx
Gepost op 6/09/2017

Behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij
  GLB - Behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.docx
Gepost op 6/09/2017

GLB - Compensatie voor melkreductie - tweede indienperiode
  GLB - Compensatie voor melkreductie.docx
Gepost op 6/09/2017

GLB - Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductie- tweede periode
  GLB - Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductie.docx
Gepost op 6/09/2017

Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie – campagne 2016
  GLB - Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie – campagne 2016.docx
Gepost op 6/09/2017

Verzamelaanvraag campagne 2016
VERDUIDELIJKINGEN EN BELANGRIJKSTE NIEUWIGHEDEN VERZAMELAANVRAAG CAMPAGNE 2016
  Verzamelaanvraag campagne 2016.docx
Gepost op 30/08/2016

Randvoorwaarden 2016
  checklist_versie_2016.docx
Gepost op 30/08/2016

Voorblad bodemstalen 2015 en 2016
HIERBIJ WAT MEER INFORMATIE IN VERBAND MET DE DEROGATIE AANVRAAG EN DE VERPLICHTE BODEMSTALEN.
  Voorblad bodemstalen 2015 en 2016.docx
Gepost op 30/08/2016

GLB - Uitbetaling voorschot zoogkoeienpremie campagne 2015
  GLB - Uitbetaling voorschot zoogkoeienpremie campagne 2015.docx
Gepost op 30/08/2016

GLB - Premie voor het produceren van vleeskalveren
  GLB - Premie voor het produceren van vleeskalveren.docx
Gepost op 30/08/2016

GLB - Premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij
  GLB - Premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.docx
Gepost op 30/08/2016

GLB - Voorschot basisbetaling eind oktober 2015
  GLB - Voorschot basisbetaling eind oktober 2015.docx
Gepost op 30/08/2016

GLB - groenbedekkers voor vergroening - wisselen percelen
IN ONDERSTAAND PERSBERICHT WAS TE LEZEN DAT HET NIET MEER MOGELIJK IS OM GROENBEDEKKING TE WISSELEN TUSSEN PERCELEN. WIE WIL, KAN DUS ZIJN VERZAMELAANVRAAG AANPASSEN. ALLEEN IS DAT DAN ZONDER GARANTIE OP PAPIER….
  GLB - groenbedekkers voor vergroening - wisselen percelen.docx
Gepost op 30/08/2016

Premievoorwaarden gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2015
  Premievoorwaarden gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2015.docx
Gepost op 30/08/2016

GLB - verzamelaanvraag 2015 - incoherentierapport - fomulier voor 'verdwenen percelen'
MET BIJGEVOEGD FORMULIER MOET DE LANDBOUWER AANGEVEN WIE DE GEBRUIKER WAS VAN DE OP HET INCOHERENTIERAPPORT VERMELDE ‘VERDWENEN PERCELEN’ OP DE UITERSTE INDIENINGSDATUM (21 APRIL 2015) VAN DE VERZAMELAANVRAAG 2015 ALS HIJ DEZE PERCELEN NIET ZELF IN GEBRUIK HEEFT OP 21/04/2015.
  verklaring_op_eer_2015_def_versie_20150507.pdf
Gepost op 26/07/2016

Ecologisch aandachtsgebied in de verzamelaanvraag 2015
PERSBERICHT
  Ecologisch aandachtsgebied in de verzamelaanvraag 2015.docx
Gepost op 26/07/2016

Verzamelaanvraag - interactie met MAP V - focusgebieden en focusbedrijven
BIJ DE PERCEELSINFORMATIE KAN MEN NAZIEN OF EEN BEPAALD PERCEEL GELEGEN IS IN FOCUSGEBIED NITRAAT 2015. DEZE PERCELEN WORDEN IMMERS AANGEDUID MET DE CODE O OF N: • O = HET PERCEEL LAG AL IN 2014 IN FOCUSGEBIED • N = HET PERCEEL LIGT VANAF 1 JANUARI 2015 VOOR HET EERST IN FOCUSGEBIED. EEN OVERZICHTSKAART VAN HET FOCUSGEBIED NITRAAT 2015 VINDT MEN ALS BIJLAGE. OP DE WEBSITE VAN DE VLM ZIJN MEER GEDETAILLEERDE KAARTEN PER PROVINCIE TE RAADPLEGEN.
  Focusgebied2015_gemeenten.pdf
Gepost op 25/07/2016

Verzamelaanvraag gewasdiversificatie en EAG raming sanctie
WANNEER MEN IN 2015 NIET VOLDOET AAN DE OPGELEGDE VERPLICHTINGEN VAN GEWASDIVERSIFICATIE EN EAG ZAL HET AREAAL DAT IN AANMERKING KOMT VOOR DE VERGROENINGSPREMIE VERMINDERD WORDEN. ALS BIJLAGE EEN REKENPROGRAMMA DIE EEN RAMING MAAKT VAN WAT DIT VERLIES AAN VERGROENINGSPREMIE ZAL INHOUDEN.
  raming sanctie gewasdiversificatie.xlsx
Gepost op 25/07/2016

Persbericht Administratieve controles beheerovereenkomsten
  Administratieve controles beheerovereenkomsten.docx
Gepost op 25/07/2016

Persbericht - Oogsten en begrazen van groenbedekking
  Oogsten en begrazen van groenbedekking.docx
Gepost op 25/07/2016

belangrijkste nieuwigheden
VERDUIDELIJKINGEN EN BELANGRIJKSTE NIEUWIGHEDEN VERZAMELAANVRAAG CAMPAGNE 2016
  verzamelaanvraag campagne.docx
Gepost op 23/03/2016

mestkalveren
UITBETALING VAN DE PREMIE VOOR DE PRODUCTIE VAN VLEESKALVEREN - CAMPAGNE 2015
  mestkalveren.docx
Gepost op 23/03/2016

formulier 4 bemestingsrechten2015
  formulier 4 bemestingsrechten 2015.pdf
Gepost op 27/03/2015

MTR - steunaanvraag voor inzaai groenbedekkers
PERSBERICHT
  MTR - steunaanvraag voor inzaai groenbedekkers.doc
Gepost op 26/09/2014

MTR - verzamelaanvraag opnieuw indienen
BELANGRIJK BERICHT
  MTR - verzamelaanvraag landbouwers GB2.doc
Gepost op 26/09/2014

Formulier verlaging erosiegehalte
  formulier-verlaging-erosieklasse-obv-C-gehalte.pdf
Gepost op 26/09/2014

MTR - aanvraag verlaging erosiegevoeligheid
ZIE FORMULIER OP ONZE WEBSITE: FORMULIER-VERLAGING-EROSIEKLASSE-OBV-C
  MTR - aanvraag tot verlaging erosiegevoeligheid van een perceel.doc
Gepost op 26/09/2014

Mtr- verzamelaanvraag 2014- voorlopoge resultaten v/d registratie van perseelinformatie
  verzamelaanvraag resultaten perseelinformatie.doc
Gepost op 19/05/2014

uitbetaling inzaai groenbedekkers en instandhouding Piètrainras
  uitbetaling inzaai groenbedekkers en instandhouding Piètrainras.doc
Gepost op 19/05/2014

Verzamelaanvraag 2014 in te dienen via E loket
  verzamelaanvraag 2014.doc
Gepost op 14/03/2014

MTR randvoorwaarden - analyse zuurtegraad en organische koolstofgehalte
  MTR randvoorwaarden.doc
Gepost op 14/03/2014

Aardappelen in verzamelaanvraag
  Aardappelen in verzamelaanvraag.doc
Gepost op 6/12/2013

Uitbetaling voorschot zoogkoeienpremie campagne 2013
  Uitbetaling voorschot zoogkoeienpremie campagne 2013.doc
Gepost op 3/12/2013

niet naleven randvoorwaarden leidt tot vermindering steun
  niet naleven randvoorwaarden.doc
Gepost op 24/10/2013

Nitraatresiducampagne drempelwaarden
  Nitraatresiducampagne drempelwaarden.pdf
Gepost op 17/10/2013

Lijst laboratoria nitraatresidubepaling 2013
  Lijst laboratiria nitraatresidubepaling 2013.pdf
Gepost op 17/10/2013

Bijbetaling rechstreekse inkomstensteun 2012
  Bijbetaling rechtstreekse inkomenssteun 2012.doc
Gepost op 22/07/2013

verzamelaanvraag
  verzamelaanvraag.pdf
Gepost op 7/06/2013

Aanvraag voor zoogkoeienpremie-campagne 2013
  Aanvraag voor zoogkoeienpremie-campagne 2013.doc
Gepost op 7/06/2013

uiterste wijzigingsdatum verzamelaanvraag 2013
  uiterste wijzigingsdatum verzamelaanvraag 2013.doc
Gepost op 27/05/2013

e-loket aardappelen
  e-loket aardappelen.doc
Gepost op 12/04/2013

Uitbetaling agromilieuverbintenissen
  Uitbetaling agromilieuverbintenissen.doc
Gepost op 29/03/2013

Resultaten terreincontroles 2012
  Resultaten terreincontroles 2012.doc
Gepost op 29/03/2013

Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie en speciale toeslagrechten
  Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie en speciale toeslagrechten.doc
Gepost op 29/03/2013

Verzamelaanvraag handleiding
  verzamelaanvraag handleiding.pdf
Gepost op 5/03/2013

Verzamelaanvraag toelichting
  verzamelaanvraag toelichting.pdf
Gepost op 5/03/2013

Overdracht toeslagrechten
  Overdracht toeslagrechten.doc
Gepost op 5/03/2013

Begeleidende maatregelen
  Begeleidende maatregelen.pdf
Gepost op 5/03/2013

Aanvraag verhoogde bedrijfstoeslag voor jonge startende lanbouwers
  Aanvraag verhoogde bedrijfstoeslag.doc
Gepost op 25/02/2013

De electronische verzamelaanvraag
  Electronische verzamelaanvraag.doc
Gepost op 25/02/2013

Minimale analyses voor HP en Koolstof gehalte per bedrijf
  Minimale analyses.doc
Gepost op 25/02/2013

Aardappelen in de verzamelaanvraag
  Aardappelen in de verzamelaanvraag.doc
Gepost op 26/11/2012

Uitbetaling voorschot bedrijfstoeslag
  Uitbetaling voorschot bedrijfstoeslag.doc
Gepost op 5/11/2012

Specifieke steun voor inzaai van groenbedekkers
  Specifieke steun voor inzaai van groenbedekkers.doc
Gepost op 24/10/2012

Uiterste indieningsdatum premieaanvraag zoogkoeien
  Uiterste indieningsdatum premieaanvraag zoogkoeien.doc
Gepost op 8/10/2012

Uitbetaling vergoeding natuur 2011
  Uitbetaling vergoeding natuur 2011.doc
Gepost op 10/09/2012

MTR- premie zoogkoeien-indieningstermijn en tijdstip voor betaling
  MTR- premie zoogkoeien-indieningstermijn en tijdstip voor betaling.doc
Gepost op 30/07/2012

Specifieke steun voor inzaai van groenbedekkers
  Specifieke steun voor inzaai van groenbedekkers.doc
Gepost op 30/07/2012

Aanvraag zoogkoeienpremie 2012
  Aanvraag zoogkoeienpremie 2012.doc
Gepost op 15/06/2012

Aandachtspunten voor landbouwers met beheerovereenkomsten
  Aandachtspunten voor landbouwers met beheerovereenkomsten.doc
Gepost op 3/04/2012

Uitbet. saldo zoogkoeien en slachtpremie kalveren
  Uitbet. saldo zoogkoeien en slachtpremie kalveren.doc
Gepost op 3/04/2012

vervroegde uitbetaling bedrijfstoeslag en zoogdierenpremie2011
  persbericht2510.doc
Gepost op 25/10/2011

bijlage 2 toelichting VA
  bijlage 2 toelichting VA.pdf
Gepost op 11/04/2011

MTR-analyse koolstofgehalte en zuurtegraad - ter herrinering
  MTR-analyse koolstofgehalte en zuurtegraad.doc
Gepost op 11/04/2011

MTR - premie zoogkoeien - campagne 2011
  MTR - premie zoogkoeien - campagne 2011.doc
Gepost op 28/01/2011

MTR-wijzigingen groenbedekking
  MTR-wijzigingen groenbedekking.doc
Gepost op 20/10/2010

MTR-voorschot zoogkoeienpremie en bedrijfstoeslag campagne 2010
  MTR-voorschot zoogkoeienpremie en bedrijfstoeslag campagne 2010.doc
Gepost op 20/10/2010

Subsidie voor deelname aan een kwaliteitssysteem
  Subsidie voor deelname aan een kwaliteitssysteem.pdf
Gepost op 30/09/2010

Vervroegde voorschotbetaling zoogkoeienpremie
EN BEDRIJFSTOESLAG
  MTR - vervroegde voorschotbetaling zoogkoeienpremie campagne 2010.pdf
Gepost op 30/09/2010

Premie zoogkoeien campagne 2010 - gewijzigde indieningsdatum
  Persbericht premie zoogkoeien.doc
Gepost op 7/05/2010

VERGOEDINGEN BEHEEROVEREENKOMSTEN
  VLM betaalt vergoedingen beheerovereenkomsten uit.doc
Gepost op 22/09/2009

PREMIEAANVRAGEN ZOOGKOEIEN
  aanvraag zoogkoeienpremie via e-loket.doc
Gepost op 21/09/2009

PREMIEAANVRAGEN ZOOGKOEIEN
  aanvraag zoogkoeienpremie 2.doc
Gepost op 21/09/2009

STEUN VERWERKEN VEZELVLAS
  steun verwerken vezelvlas.doc
Gepost op 21/09/2009

PREMIE ZOOGKOEIEN 2009 - VOORSCHOTBETALING
  voorschotbetaling premie zoogkoeien 2009.doc
Gepost op 19/06/2009

AANVRAAG ZOOGKOEIENPREMIE VIA E-LOKET
  promotie e loket.pdf
Gepost op 6/05/2009

AANVRAAG ZOOGKOEIENPREMIE VIA E-LOKET
  aanvraag zoogkoeienpremie.doc
Gepost op 6/05/2009

BETALING SALDO SLACHTPREMIE KALVEREN
  Betaling saldo slachtpremie kalveren.doc
Gepost op 4/05/2009

PREMIE VOOR ZOOGKOEIEN
  Premie voor zoogkoeien.doc
Gepost op 4/05/2009

BETALING SPECIALE TOESLAGRECHTEN EN ZOOGKOEIENPREMIE
  Betaling speciale toeslagrechten en saldo zoogkoeienpremie.doc
Gepost op 30/03/2009

PREMIE ZOOGKOEIEN 2009
  Premie zoogkoeien 2009.doc
Gepost op 2/02/2009

CHECKLIST RANDVOORWAARDEN
  randvoorwaarden-checklist.doc
Gepost op 22/01/2009

RANDVOORWAARDEN 2009
  Randvoorwaarden 2009.doc
Gepost op 22/01/2009

REGLEMENTERING VERZAMELAANVRAAG
  VERZAMELAANVRAAG.DOC
Gepost op 25/03/2008

MTR-Premie voor zoogkoeien : formulier
  formulier-overdracht-premierechten-zoogkoeien.pdf
Gepost op 13/02/2008

MTR- PREMIE ZOOGKOEIEN
  MTR-Premie voor zoogkoeien.doc
Gepost op 13/02/2008

TOELICHTING TERUGVORDEREN SANITAIRE BIJDRAGE
  TERUGVORDEREN SANITAIRE BIJDRAGE.PDF
Gepost op 18/06/2007

BEDRIJFSTOESLAGREGELING
  Hervorming van het Europees Landbouwbeleid.doc
Gepost op 16/10/2006

MTR - EVALUATIE RANDVOORWAARDEN 2006
  MTR-EVALUATIE RANDVOORWAARDEN 2006.DOC
Gepost op 16/10/2006

VRIJSTELLING VAN ACCIJNZEN
  ACCIJNZEN.DOC
Gepost op 4/01/2006

TOESLAGRECHTEN - BEDRIJFSTOESLAG
  overdrachten van toeslagrechten.doc
Gepost op 23/12/2005

ZET UW PREMIES NIET OP HET SPEL - bodemontleding
  BODEMKUNDIGE DIENST.DOC
Gepost op 25/11/2005

Identificatie en registratie van dieren
  identificatie dieren mtr.doc
Gepost op 15/11/2005