Informatie


    Aanvraagformulier

    Varkens

    Divers

    Mest

    Premies & subsidies

    Voedselveiligheid

    Rundvee

    Milieuwetgeving

    Privacy

Milieuwetgeving > ...
Persbericht GO water
  Persbericht GO water - 2-03-10.pdf
Gepost op 19/03/2010

G percelen
  G percelen.pdf
Gepost op 19/03/2010

Checklist randvoorwaarden
  randvoorwaarden-checklist1.doc
Gepost op 22/01/2010

Brochure randvoorwaarden
  brochure_randvoorwaarden.pdf
Gepost op 22/01/2010

Randvoorwaarden wijziging
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN SITUEREN ZICH IN HET GEBIED VAN: -ALGEMENE BESCHERMING VAN VOGELS - VERGUNNINGSPROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN WATER VOOR IRRIGATIEDOELEINDEN - AANSPRAKELIJKHEID
  randvoorwaarden-wijzigingen-2010.pdf
Gepost op 22/01/2010

WIJZIGING GEVOLGEN NITRAATRESIDUCAMPAGNE 2008
DE GEVOLGEN VAN DE NITRAATRESIDUCAMPAGNE 2008 (STALEN GENOMEN IN DE PERIODE VAN 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 15 NOVEMBER 2008) ZIJN GEWIJZIGD.
  gevolgen nitraatresiducampagne 2008.pdf
Gepost op 23/09/2009

NITRAATRESIDUCAMPAGNE 2009
  Nitraatresidubepaling 2009.doc
Gepost op 23/09/2009

ERKENDE LABO'S ZUURTEGRAAD & KOOLSTOFGEHALTE
  erkende labo's zuurtegraad & koolstofgehalte.doc
Gepost op 19/06/2009

CREVITS TREKT BOETES WEGENS TE HOOG NITRAATRESIDU IN
  Crevits trekt boetes wegens te hoog nitraatresidu in.doc
Gepost op 27/02/2009

TIJDELIJKE OVERDRACHT VAN TOESLAGRECHTEN MET GELIJKTIJDIGE VERHUUR VAN GROND
  v3.pdf
Gepost op 2/02/2009

DEFINITIEVE OVERDRACHT VAN TOESLAGRECHTEN MET GELIJKTIJDIGE VERKOOP VAN GROND
  v2.pdf
Gepost op 2/02/2009

DEFINITIEVE OVERDRACHT VAN TOESLAGRECHTEN ZONDER GELIJKTIJDIGE VERKOOP VAN GROND
  v1.pdf
Gepost op 2/02/2009

BEDRIJFSTOESLAGREGELING
  Bedrijfstoeslagregeling.doc
Gepost op 2/02/2009

UITVOERING GOEDGEKEURD DEROGATIEBESLUIT
  Persberichten_Derogatie_samengevoegd[1].pdf
Gepost op 28/07/2008

OVERZICHT SANCTIES DEROGATIE
  overzicht sancties derogatie.pdf
Gepost op 25/07/2008

SECTORGIDS DIERLIJKE PRODUCTIE
  sectorgids dierlijke prod.pdf
Gepost op 25/07/2008

AUTOCONTROLE PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE
  AUTOCONTROLE PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE.PDF
Gepost op 25/07/2008

HERNIEUWEN MILIEUVERGUNNING
VERNIEUW JE VERGUNNING TIJDIG !
  hernieuwing milieuvergunning.pdf
Gepost op 20/05/2008

CONTROLE NITRAATRESIDU EN MOGELIJKE SANCTIES
  CONTROLE NITRAATRESIDU.PDF
Gepost op 10/10/2007

MTR-RANDVOORWAARDEN 2007
  MTR randvoorwaarden 2007-160307-kvr.pdf
Gepost op 29/03/2007

INSCHARINGSCONTRACT
  inscharingscontract.jpg
Gepost op 16/10/2006

Inscharingscontract
HIERDOOR LIGT ALLE VOOR DE MESTREGLEMENTERING RELEVANTE INFORMATIE EENDUIDIG VAST : ° DE DIERSOORT EN HET AANTAL DIEREN ° DE PERIODE VAN INSCHARING ° DE PLAATS VAN INSCHARING
  inscharingscontract.doc
Gepost op 16/05/2006

MILIEUVERGUNNINGEN 2007
  milieuvergunning.pdf
Gepost op 14/11/2005

Titel II van het VLAREM - BIJLAGEN
BIJLAGEN BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 1 JUNI 1995 HOUDENDE ALGEMENE EN SECTORALE BEPALINGEN INZAKE MILIEUHYGIËNE (B.S. 31 JULI 1995)(VERSIE 2004-02-13)
  vlarem_ii_bijlagen.pdf
Gepost op 5/01/2005

Titel II van het VLAREM
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 1 JUNI 1995 HOUDENDE ALGEMENE EN SECTORALE BEPALINGEN INZAKE MILIEUHYGIËNE (B.S. 31 JULI 1995)(VERSIE 2004-02-13)
  vlarem_ii.pdf
Gepost op 5/01/2005