Bedrijf

Visie  |  Geschiedenis  |  Medewerkers  |  Foto's  |  Tracering


LAMBERS – SEGHERS : Het ontstaan

Onze naam bestaat uit 2 delen en dit is geen toeval. Het huidige bedrijf "Lambers-Seghers" is ontstaan uit 2 afzonderlijke bedrijven "Voeders Lambers" en "Kwaliteit Seghers", die elk gedurende vele jaren hun eigen weg gingen maar elkaar gevonden hebben en de krachten hebben gebundeld.

VOEDERS LAMBERS

"Voeders Lambers" werd opgericht in 1910 door Alois Lambers en zijn vrouw Maria Van Mieghem. Beiden leenden toen de som van 2000 frank tegen een rente van 4 % van hun broers en zussen (wezen Lambers). Eigenlijk was dit het startkapitaal van de firma Lambers. Zij bouwden toen een magazijn voor de opslag van granen. Rond 1930 werd de eerste maalderij gezet met twee platte molenstenen. Het echtpaar had acht kinderen .

In 1943 gaf Aloïs Lambers de fakkel door aan zijn 3 zonen Albert, Frans en Alfons Lambers. Hierdoor ontstond het bedrijf "Gebroeders Lambers". In 1948 werd een nieuw maalderijgebouw neergezet en werd de maalderij volledig vernieuwd. In 1959 werden te Beveren de eerste graansilo’s gebouwd.
De zaak richtte zich buiten de toen kleinschalige productie van veevoeders, vooral toe op de verkoop van meststoffen en de ontvangst van granen in de Wase Polders. In 1962 werd het nog steeds bestaande graan- en meststoffendepot in Kieldrecht gebouwd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om daar ook veevoeders te produceren. Echter door de onteigeningen voor de industriële ontwikkeling van de linkerscheldeoever kwam er abrupt een einde aan deze plannen.
De accenten verschoven dan naar de veevoederproductie in Beveren welke nogmaals werd vernieuwd in 1979 en 1982 tot een moderne veevoederfabriek.

In 1983 werd de toenmalige BVBA omgevormd tot een NV en kwamen hun kinderen in het bestuur van de nv, zonder er evenwel de dagelijkse leiding waar te nemen. Deze werd in de beginfase van de nv waargenomen door Florent Adriaenssens die de zaak in een stroomversnelling bracht om uit te groeien tot een volwaardig veevoederbedrijf.

"Voeders Lambers" was en is nog altijd een begrip in het waasland. Kwaliteit en dienstverlening hebben steeds vooraan gestaan in de doelstellingen van het bedrijf. Dankzij deze manier van werken heeft "Voeders Lambers" een toonaangevende rol gespeeld in de ontwikkeling van de landbouw in het waasland. Kwaliteit door maatwerk heeft ons gebracht waar wij vandaag staan.

In 1995 werd de firma "Goris" overgenomen te Linter, waar vooral all-mash en paardenmengelingen worden geproduceerd en eveneens granen worden ontvangen. Deze overname leidde tot een diversificatie want gemengde voeders kunnen niet naar behoren worden geproduceerd in een klassieke veevoederfabriek.

KWALITEIT SEGHERS

"Kwaliteit Seghers" is het eindproduct van een lange overlevering van ondervinding en aanpassing aan het immer veranderend landbouwleven door opeenvolgende generaties maalders, handelaren en meststofverkopers.

Pieter–Antoon Seghers woonde reeds in het begin van de 19de eeuw op de Weiveldmolen in Buggenhout. Rond 1860 verhuisde hij naar Buggenhout-centrum vlak naast de spoorweg Mechelen – Dendermonde. Pieter-Antoon liet een verbindingsspoor aanleggen, zodat spoorwegwagons rechtstreeks in de maalderij konden gelost worden.
Die tijd werd een stoommachine gekocht voor de maalderij om niet meer afhankelijk te zijn van de wind. Ook moest worden voldaan aan de stijgende vraag naar mestkippenmeel, dat toen een specialiteit van de firma was.

De oudste zoon Jozef Seghers breidde tussen 1870 en 1880 de zaak verder uit door rechtstreeks boekweit, de onmisbare grondstof voor het mestkippenmeel, te gaan kopen in Polen en Rusland.

Zoon Camiel nam de zaak over en rond 1910 liet hij een olieslagerij bouwen. Vooral lijnzaad en koolzaad werden verwerkt en hierdoor werd de afdeling rundveevoeders merkelijk uitgebreid.

In 1925 namen Hector en Leon Seghers de zaak over en breidden vooral de mestofhandel uit.

Na de oorlog, in 1947, werd de zaak grotendeels overgebracht naar Baasrode, aan de oever van de Schelde. Vanaf dan werden veel grondstoffen per schip aangevoerd. Het was vooral onder de impuls van de jonge Hendrik Seghers dat de aanzet werd gegeven voor de constructie van een moderne veevoederfabriek. De zaak was een een onderdeel van de toenmalige groep "Seghers" met als bedrijfsleider Raf Seghers. In het jaar 1984-85 werd het bedrijf overgenomen door het toen aanwezige management en werd "Kwaliteit Seghers" een autonoom functionerend bedrijf dat door zijn ligging aan de Schelde belangrijke troeven in huis had.
Het bedrijf werd dan door de gouden –voor de intensieve veeteelt– jaren geloodst door Jozef De Bondtridder. "Kwaliteit Seghers" heeft zich steeds uitsluitend toegelegd op de productie van veevoeders bestemd voor de intensieve varkens-, kippen en rundveekwekers.

"Kwaliteit Seghers" heeft steeds de doelstelling gehad om ook te produceren op maat en dit voor onafhankelijke kwekers zonder enige verplichtingen of contracten. Ondanks het feit dat zij vooral produceerden voor de intensieve veehouderij hebben zij nooit eigen dieren gehad of met andere woorden nooit aan contractteelt gedaan. Deze manier van werken vergden de nodige inspanningen en aandacht voor de klanten.

HET HUWELIJK

Zowel "Lambers" als "Seghers" hebben steeds voeders geproduceerd, met als voornaamste doelstelling kwaliteit produceren. Ook hebben beide bedrijven steeds kort op de bal gespeeld door maatwerk aan te bieden. Beiden konden voeders produceren "à la carte". Door deze manier van werken moest de landbouwer geen genoegen nemen met standaardformules, maar wordt er voeder geproduceerd dat beantwoordt aan specifieke behoeften.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat "Voeders Lambers" en "Kwaliteit Seghers" gemeenschappelijke kenmerken hadden. Eigenlijk is het dan ook niet verwonderlijk dat wanneer "Voeders Lambers" uit moest kijken naar een andere locatie, omwille van het niet meer verkrijgen van een milieuvergunning in Beveren, deze twee bedrijven de handen in elkaar sloegen. Sinds 1996 zijn beide bedrijven bestuurd door dezelfde mensen en werd de productie van de gemalen en geperste voeders gecentraliseerd in Baasrode. De productie van gemengde voeders gebeurt te Linter. Graanopslag gebeurt te Kieldrecht, St Gillis-Waas en Linter. De burelen bevinden zich in de Oeverstraat te Baasrode.

Vanaf 1 september is de naam "Voeders Lambers" gewijzigd naar
"AGRO WAASLAND" dit omwille van administratieve vereenvoudiging. Deze vennootschap omvat alle meststoffen, zaaigranen en granen.

TLS NV

"TLS" (Transport Lambers-Seghers) verzorgt zijn eigen transporten in de veevoeders. Wij bieden tevens containertransporten aan vanuit de haven van Antwerpen.