Projecten

    Aquacultuur
    Robotscore
    Kempen insect cluster

AquacultuurLambers-Seghers Aquacultuur

In 2004 werd de keuze gemaakt om als bedrijf in de aquafeedsector te stappen en bewust te kiezen om aquafeed te produceren zonder vismeel. Meer specifiek voor de hengelsportsector, de siervissector en hun toeleveranciers. Het gebruik van vismeel als eiwitbron in sectoren waarbij het eindproduct louter dient voor hobby en recreatie is ethisch niet te verantwoorden. Na een 5-tal jaar succesvol actief te zijn geweest op deze markt werd de tijd rijp geacht om op hetzelfde elan door te gaan voor consumptievissoorten.

Begin 2009 is er een grow out lijn bijgekomen voor karperkwekerijen en het in stand houden van zomerbrasempopulaties op stockeervijvers. Eveneens is er in 2009 gestart met consultancy en verkoop van coccolietenkrijt, een fossiel gesteente om organische slibbodems van kweek- en hengelvijvers versneld te mineraliseren om zo een betere bodem- en waterkwaliteit, visgezondheid en hogere groei te kunnen realiseren.

De verdere diversifiëring binnen het aquacultuurlandschap resulteerde tevens in een succesvol afgerond IWT haalbaarheidstudie waarbij drie ’nieuwe’ vissoorten in onderzoek werden gebracht en een IWT innovatiestudie die in de pijlijn zit.

Bij deze rekenen we 10 jaar na de overtuiging en de start om een duurzame manier van aquacultuur te realiseren dit in 2015 te kunnen afronden met een geslaagde innovatiestudie die de start betekent van een nieuwe manier van aquacultuur met een minimale impact op mens, dier en milieu. Een aquacultuurmodel die als basis kan dienen voor de toekomst.


Private label

U bent actief in de lokaasproductie en/of -verkoop?

Binnen deze markt kunnen we ook voor uw bedrijf een rol van betekenis spelen.

Wij bieden u de mogelijkheid om tegen zeer concurrentiële prijzen grondstoffen aan te bieden, samenstellingen te produceren en aromaten of kernen aan te leveren.

Ook uw receptuur of delen daarvan kunnen wij voor u verzorgen. Wenst u een samengesteld lokaas met vooropgestelde particle size? Geen enkel probleem, elke vraag is bespreekbaar.

Met onze huidige infrastructuur kunnen wij een productie van 800 ton per dag verzorgen. We beschikken over een bulkopslag van grondstoffen van 5000 ton, een opslag van afgewerkte producten van 1500 ton bulk en een magazijn waar 500 ton zakgoed gestockeerd kan worden. We beschikken tevens over een vrachtwagenpark van 32 stuks. Vanaf de productie tot het transport staan wij tot uw beschikking.

Wat hebben wij u concreet te bieden:

- Enkelvoudige grondstoffen, kernen en aroma’s van superieure kwaliteit.
- Opgemengde grondstoffen volgens eigen of onze formule.
- Gemalen in particle size vanaf 1 mm tot ongemalen.
- Verpakt in zakgoed van 25 kg, big bag of bulk.
- Aangeleverd bij u op bedrijf.
- Dit alles conform de gangbare GMP-wetgeving en kwaliteitseisen.


Aquacultuurprojecten

Project 1-IWT Haalbaarheidsstudie:

Deze haalbaarheidsstudie werd op poten gezet en de idee bestond erin om de drie vissoorten uit het Aquavlan project in onderzoek te brengen rond vismeelvervanging en hun marktpotentie, simultaan groeide het besef dat de huidige vorm van gangbare RAS zeer energieverslindend en duur zijn en wildvang een regressief verhaal kent.

Het rapport beschrijft de haalbaarheid naar de kweek van Snoekbaars, Omegabaars en Zoetwaterkabeljauw waarbij de mogelijkheden onderzocht werden naar de grow out in RAS, dit in voorbereiding van een uitgebreid innovatieproject naar voederspecificatie met een lage of afwezige fractie aan vismeel en de koppeling met horticultuur.

Deze haalbaarheidsstudie is ontstaan vanuit de veevoedergroep Lambers-Seghers in het kader van differentiatie binnen het huidige aquacultuursegment en de visie tot ethisch en duurzaam ondernemerschap. Samen met de drie onderzoekspartners KU Leuven, PIVAL en Aqua-ERF (KAHO Sint-Lieven).

Start: 2010

Einde: 2011

Project 2 –IWT Innovatiestudie:

De koppeling van aquacultuur en horticultuur als oplossing om een symbiotisch integratiemodel te ontwikkelen voor beide sectoren in Vlaanderen. Een model dat berust op een efficiëntere benutting van energiestromen die beide takken in deze integratie economisch en ecologisch rendabeler maken dan gangbare individuele systemen.

Hierbij willen we een economisch rendabel en ecologisch low impact integratiemodel ontwikkelen voor een aquacultuurbedrijf (RAS) gekoppeld aan een horticultuurbedrijf waarbij overschotten van bepaalde grondstoffen/energiestromen die beide bedrijven hebben kunnen aangewend worden om eventuele tekorten van het andere integratiebedrijf aan te vullen. Deze symbiose werkt in twee richtingen met het ultieme doel een verhoogde rendabiliteit en een verlaagde ecologische impact te realiseren van beide bedrijven.

Start: 2012

Einde: 2015


Contact

Lambers-Seghers N.V.
Oeverstraat 7
9200 BAASRODE (DENDERMONDE)

Tel: 052-34-39-71
Fax: 052-33-78-54

e-mail: aquacultuur@lambers-seghers.be

Particulieren kunnen deze producten kopen in ons filiaal: Pelvam - Kamerstraat 102 - 9255 Buggenhout. Dit filiaal is steeds geopend op zaterdag van 9u tot 12u.
BTW-plichtige klanten en voor bestellingen van +250 kg kan u bij het filiaal Lambers-Seghers - Oeverstraat 7 - 9200 Baasrode terecht. Hier zal een factuur opgemaakt worden, contant afrekenen is hier niet mogelijk.