Projecten

    Aquacultuur
    Robotscore
    Kempen insect cluster

Kempen insect cluster

Het Kempen insect cluster is een unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven en een aantal kennisinstellingen met steun van de overheid. Deze samenwerking draait volledig rond insecten, met name het kweken en verwerken van insecten voor chemie, veevoeder en menselijke voeding. De samenwerking tussen de verschillende instanties zou het mogelijk moeten maken om innovatieve producten en diensten rond insecten uit te werken en in de markt te zetten. Insecten vormen een ecologisch verantwoorde bron van grondstoffen en zullen daarom in de toekomst steeds belangrijker worden. Ze zetten op efficiënte manier organische restromen om in hoogwaardige grondstoffen zoals eiwitten en vetten. Bovendien stoten ze weinig broeikasgassen uit en vereisen ze weinig ruimte en water. De kennis omtrent het kweken en verwerken van insecten is momenteel echter nog beperkt en onderzoek is nodig om de verschillende mogelijkheden verder uit te diepen. Lambers-Seghers is partner in dit project met als doel om insecteneiwit te gebruiken in de aquacultuur ter vervanging van vismeel.